Cxense Display

Håndbok hjem til alle mellom 65 og 72 år

 

Stort behov

– Denne boka vil være nyttig for mange. Etter at det ble kjent at vi hadde laget den, har vi fått mange bestillinger fra kommuner og andre som ønsker å dele den ut, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet.
Håndboka distribueres i denne omgang i samarbeid med Norsk Pensjonistforbund. I tillegg sendes bøker til alle kommuner, fastleger, NAV-kontor og frivillige organisasjoner.
Bevisst og velinformert

– Vi ønsker bevisste og velinformerte brukere av helse- og sosialtjenestene. Derfor vil vi gjerne bidra til at folk får mer kunnskap om systemet og tjenestene, sier Mehre.
Det er Helsedirektoratet som har utgitt håndboka som gir informasjon om hvilke helse- og sosialtjenester kommunene er forpliktet til å tilby sine innbyggere, hvor man henvender seg for å få hjelp og hvordan man kan gå fram for å søke om tjenester. Den viser også brukernes rettigheter og plikter.
Mange kommuner tilbyr flere tjenester og kan ha et utvidet innhold i tjenestene enn det som presenteres i boka.
Tilpassede tjenester

– Vi håper boka gjør det lettere å finne ut hvor man kan henvende seg for å få vurdert sitt behov. I tillegg kan kommunen hjelpe til med å finne hvilke tjenester som passer best for den enkelte, sier Mehre.
Flere språk

I tillegg til håndboka er det utarbeidet en brosjyre som i løpet av 2009 skal foreligge på nynorsk, bokmål, samisk, engelsk, urdu og arabisk, både i trykt og elektronisk versjon.
Selve håndboka skal i løpet av 2009 oversettes til de samme språkene, men disse versjonene vil finnes kun i elektronisk versjon.