Har klart å klone stamceller fra mennesker

Resultatet er banebrytende, men vekker også bekymring blant motstandere av stamcelleforskning.bekymring.

Forskere

ved New York Stem Cell Foundation Laboratory ville bevise at det er

mulig å bruke kloningsteknikken SCNT for å skape embryoniske stamceller

som kan matche en pasients DNA.

Forskningsresultatet ble nylig presentert i tidsskriftet Nature.

Stamceller

er celler som ennå ikke er ferdig spesialisert, men som har evnen til å

utvikle seg til alle andre av kroppens celletyper.

Tilhengere

av stamcelleforskning mener dette er svært viktig og vil revolusjonere

den medisinske utviklingen. Dersom man kan klone fram stamceller, håper

forskere å kunne finne kurer og behandlinger for de aller fleste

sykdommer og skader.

(NTB)