Har lansert pakkeforløp for hjerneslag

I går ble pakkeforløp for hjerneslag og revidert faglig retningsline for behandling og rehabilitering av hjerneslag lansert.

I Norge får rundt 12 000 personer hjerneslag årlig. Sykdommen er den tredje hyppigste dødsårsaken i landet, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemming og langvarig institusjonsomsorg.

Bjørn Guldvog (Foto: Rebecca Ravneberg)

– Det gjøres mye bra innen akuttbehandling ved hjerneslag, men tilbudet varierer for mye mellom institusjoner og regioner. For å sikre pasienter et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig forsinkelser innføres det nå pakkeforløp for hjerneslag, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Samtidig er retningslinjen for hjerneslag revidert.

Les mer:

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Pakkeforløp for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

(Kilde: Helsedirektoratet)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet