Har lansert veikart for Én innbygger – én journal

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet et veikart med anbefalinger for den samlede gjennomføringen av Én innbygger – én journal.

Veikartet beskriver overgangen fra dagens svært kompliserte landskap, bestående av mange systemer, til en situasjon hvor de tre strategiske tiltakene er gjennomført. Tiltakene innebærer ikke en overgang til en felles, nasjonal journalløsning, men vil gi en stor reduksjon av antall løsninger, skriver Direktoratet for e-helse på sine nettsider.

​Direktoratet for e-helse anbefaler at Én innbygger – én journal realiseres gjennom tre strategiske og parallelle tiltak:

– Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge
– Videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst
– Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste for kommunene utenfor Midt-Norge.

Du finner veikartet her

Les mer om saken her


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet