Har nådd første klima-milepæl

Den 20. januar ble foreløpig Breeam Nor-sertifisering Very Good tildelt  i design- og prosjekteringsfasen av Hovseterhjemmet.

Hovseterhjemmet skal overleveres til Omsorgsbygg 28. april.

Hovseterhjemmet er et nytt sykehjem i Oslo med 163 plasser og dagsenter, og skal overleveres til Omsorgsbygg Oslo KF 28. april. Bakgrunnen for prosjektet er Oslo kommunes sykehjemsbehovsplan, som anslår at det er behov for å modernisere 2500 sykehjemsplasser frem mot 2020.

Omsorgsbygg har valgt å satse tungt på miljøfokus, og målet har siden oppstart vært sertifisering innen BREEAM-NOR Very Good og Passivhusstandard. Med BREEAM-sertifiseringen på plass er nå er første milepæl innfridd.

Fordres god dialog

Olav Skryten startet i WSP Norge i 2013 og var knapt ferdig med omvisningen på kontoret før han ble engasjert av Omsorgsbygg som prosjektleder for prestisjeprosjektet Hovseterhjemmet. Han forteller at prosjektgruppa siden start har jobbet strategisk for å nå miljømålene: – I et prosjekt som skal balansere sårbare sluttbrukere med ambisiøse mål er det viktig med en god dialog underveis. Nøkkelen til å lykkes er et levende styringsdokument som det har vært jobbet med fra dag én og som aktivt oppdateres og brukes.

Leverer spesialisttjenester

WSP Norge er en av Norges ledende virksomheter innen profesjonell prosjektledelse. Selskapet leverer prosjektledelse, prosjektutvikling og prosjektrelaterte spesialisttjenester til offentlige og private aktører innen en rekke bransjer, hvorav de viktigste er bygg og anlegg, samferdsel, energi og industri.

Verdensledende rådgiverselskap

WSP Norge ble i januar 2016 del av det verdensledende tekniske rådgiverselskapet WSP, som har hovedkontor i Montreal, Canada. På verdensbasis har WSP-konsernet over 34.000 medarbeidere fordelt på 500 kontorer i 40 land. Det betyr at vi i tillegg til å være best på prosjektledelse i Norge, har en unik kompetanse og kapasitet fra en global ressursbase som gjør oss enda bedre rustet til å støtte våre oppdragsgivere.

(Pressemelding)

 

 

Lagre