Hedmarkinger bruker mest medisin

LEGEMIDLER: Hedmarkinger bruker mer legemidler enn andre. Kilde: Apotekenes bransjestatistikk

I Hedmark bruker de over 50 prosent mer legemidler per innbygger enn i Oslo. Alderssammensetningen er noe av forklaringen.

Hedmark og Oslo befinner seg på topp og bunn av statistikken som viser hvor i landet det brukes mest legemidler per innbygger. Østfold og Oppland følger etter Hedmark på andre- og tredjeplass. Akershus og Rogaland følger Oslo i bunnen av lista med minst legemidler per innbygger.

Den største økningen i legemiddelbruken fra 2016 til 2017 finner vi i Vestfold, Sør-Trøndelag og Hordaland. I alle disse fylkene ble det brukt mer enn tre prosent flere doser i fjor sammenlignet med året før, skriver Apotekerforeningen på sine nettsider.

– Selv om fylkesforskjellene kan se store ut, forklarer aldersforskjeller mellom fylkene en stor del av forskjellene. Befolkningen over 67 år bruker omtrent fire ganger mer legemidler enn de under 67 år. Derfor er det naturlig at det brukes mer legemidler i fylker med en større andel eldre, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen til eget nettsted.

Les mer hos Apotekerforeningen.


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet