Helse Midt-Norge RHF kjøper seg inn i NTNU Technology Transfer AS

Ved en

generalforsamling i NTNU Technology Transfer AS (TTO) nylig ble

kapitalutvidelsen på rundt 11 millioner kroner vedtatt. I tillegg til

innskutt kapital vil Helse Midt-Norge RHF bidra med en økonomisk innsats

på omtrent fem millioner årlig over en femårsperiode.

Nødvendig innovasjonssatsing

Det felles eierskapet fører til at NTNU Technology Transfer AS får

en viktig rolle i utvikling og kommersialisering av

innovasjonsprosjekter ved helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF.

NTNU etablerte i 2004

NTNU Technology Transfer AS for å bistå universitetet med patentsikring

og kommersialisering av ideer og oppfinnelser fra NTNUs

forskningsmiljøer. Senere har NTNU Technology Transfer AS også blitt

kommersialiseringsaktør for St.Olavs Hospital gjennom egen avtale.

NTNU Technology

Transfer AS har en sentral rolle i NTNUs økosystem for nyskaping, og har

som mål å maksimere antall kommersialiseringer i form av

selskapsetableringer, teknologisalg og teknologilisenser.

Selskapet er et av de

største og mest anerkjente kommersialiseringsaktører i landet. Fra 2004

har selskapet etablert hele 32 nye bedrifter og inngått 33

lisensavtaler.

– Helse Midt-Norge

forventer at eierskapet i NTNU Technology Transfer vil bidra slik at vi

kan få mer ut av innovasjonspotensialet ved helseforetakene i regionen.

Helsetjenesten har stort behov for nyskaping og nytenking slik at vi kan

løse de utfordringer vi vil møte i årene framover. Behovet for

helsetjenester vil øke fordi vi blir flere eldre og vi lever lengre, men

helsesektoren kan ikke løse dette gjennom vekst alene. Vi trenger å

jobbe smartere og satsing på innovasjon er derfor helt nødvendig, sier

adm. dir. i Helse Midt-Norge Gunnar Bovim.

Langsiktig samarbeidsavtale

Med utgangspunkt i det nye felles eierskapet i NTNU Technology

Transfer, planlegges det en langsiktig samarbeidsavtale på fem år. En

slik avtale vil inkludere en rammeavtale om tjenestekjøp med en anslått

ramme på 5 millioner kroner årlig. Midlene skal blant annet å. styrke

kapasiteten til NTNU Technology Transfer AS slik at de kan levere

tjenester i henhold til forventningene mellom partene.

Planlagte aktiviteter

innebærer kartlegging og vurdering av kommersialiseringspotensial og

patenteringsmuligheter til innovasjonsprosjekter ved helseforetakene, og

tilpassede stimuleringstiltak til hvert enkelt helseforetak for å øke

innovasjonsevnen. Kanskje den viktigste oppgaven er utvikling av helt

konkrete innovasjonsprosjekter, med typiske aktiviteter som

identifisering av markedsmuligheter, utvikling av protyper og mulige

industrisamarbeid.

– Dette samarbeidet

gir oss handlingsrom til å gjøre mer nyskapingsarbeid. Vi får tilført

kapital og kapasitet, og får samtidig flere ideer å høste fra. Det betyr

at vi i årene fremover kan skape flere gode prosjekter og spennende

nyetableringer, sier Erik Wold, administrerende direktør i NTNU

Technology Transfer.

iPad i pasientkommunikasjon et eksempel på innovasjonsprosjekt

Det finnes allerede flere eksempler på samarbeidsprosjekter mellom

NTNU Technology Transfer og helseforetakene. Et av de pågående

prosjektene er utviklingen av et egen web basert konsept for iPad og

andre nettbrett som skal gjøre pasient-lege kommunikasjonen mer

kvalitativ.

Det nye systemet, som

er utviklet etter en ide fra Stein Kaasa, klinikksjef ved

kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital, har blant annet et interaktivt

kroppskart hvor pasientene kan peke på områder hvor de føler smerte.

Applikasjonen har algoritmer som foreslår anbefalt behandling med

smertelindrende medisin og dosering. Etterhvert skal systemet

kommunisere effektivt med de forskjellige elektroniske pasientjournalene

i hele helsevesenet.

– Dette er et eksempel

på et prosjekt som kan ha stor relevans for helseregionen, samtidig som

det har et internasjonalt potensiale. Ved å knytte oss til regionens

sterkeste kommersialiseringsmiljø får vi tilført kompetansen og

kapasiteten som behøves for å realisere prosjektet, sier Gunnar Bovim.

– En stor oppgave

Helse Midt-Norge eier og driver sykehusene i begge Trøndelagsfylkene

og Møre og Romsdal. Selskapet har over 15000 ansatte og omsetter årlig

for 15 milliarder kroner.

– Vi vet at dette er

en stor oppgave og at det forventes mye av oss. Men samtidig er det et

viktig steg i riktig retning, både for oss som selskap og for

innovasjonsarbeidet i regionen. Derfor gleder vi oss til å ta fatt på

oppgavene, sier Erik Wold.

Gunnar Bovim er enig i

at dette er et viktig prosjekt for regionen. – Gjennom et økt samarbeid

med universitets- og høyskolesektoren bidrar vi til en bedre utnyttelse

og videreutvikling av den samlede regionale

kommersialiseringskompetansen.