Helse Nord skal bli bedre på gjennomføring

 

Fire undersøkelser viser at Helse Nord og helseforetakene er gode til å finne tiltak for å endre og effektivisere, men vi er for dårlige til å gjennomføre dem. Undersøkelsene er utført av henholdsvis Deloitte og Prosess Partner i 2008.

– Helseforetakene og Helse Nord følger nå opp undersøkelsene med konkrete prosjekter for å bli bedre på gjennomføring, sier direktør for forretningsutvikling i Helse Nord RHF, Tor-Arne Haug.

Fire helseforetak
Det er valgt ut prosjekter i Helse Finnmark, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Hva prosjektene skal gjennomføre er ulikt er:
  • Under arbeidet med å sette konkrete, planlagte tiltak ut i live, skal man bli klar over hva man generelt kan bli bedre på for å gjennomføre tiltak. Det er opprettet lokale prosjektgrupper.
  • 3 eksterne konsulentfirma bistår (ett firma i hvert foretak).
  • Representanter fra Helse Nord RHF deltar for å teste bruk av lederstøtteverktøy i organisasjons- og utviklingsprosesser.
  • De lærdommene man får, bringes videre i gjennomføringen av andre tiltak.