Cxense Display

Helse Sør-Øst skal bli mer bevisst på kvalitet og pris

– Det er et stort ansvar å forvalte samfunnets ressurser. Når man kjøper inn varer til et sykehus bruker man samfunnets penger og det er viktig å få mest mulig ut av hver eneste krone. For å skape bevissthet om miljøkrav i et innkjøp, trenger både innkjøpere og leverandører god kunnskap. For å gi de offentlige virksomhetene den hjelpen de måtte trenge, etableres det derfor et knutepunkt i hvert fylke eller region, forteller dir. for innkjøp og logistikk, Anders W. Skumsnes i Helse Sør-Øst RHF. 
Knutepunkt Hedmark

Knutepunktfunksjonen i regionen Hedmark og Oppland er lagt til Hedmark fylkeskommunes innkjøpsavdeling og det er ansatt en prosjektleder som vil lede prosjektet i tre år framover.

Aktuelle oppgaver for knutepunktprosjektet vil være å:
·         bidra til miljøbasert innkjøpspolitikk for hele fylket/regionen (stat og kommune)
·         innarbeide miljø- og etiske kriterier i fellesavtaler
·         arrangere dialogkonferanser og kurs sammen med leverandørmiljøene 
·         gi et kurstilbud til politikere, ledere og innkjøpere
·         bistå med maler for gode innkjøpsprosesser, der miljø og etiske krav inngår
·          praktisk bistand ved enkeltinnkjøp
Hedmark fylkeskommune, KS Hedemark og Oppland, NHO Innlandet, Helse Sør-Øst RHF og Hamar kommune er med i styringsgruppen og oppstarten av prosjektet markeres på en konferanse i Hamar 12.oktober.
Helse Sør-Øst RHF er med

– Vi er stolt av å være med i styringsgruppen til "Knutepunkt Hedmark", sier Anders Skumsnes. – Som offentlige innkjøpere handler vi for milliarder av kroner årlig og det gir oss en stor påvirkningskraft og den skal vi være bevisst på hvordan vi bruker! 

– Pris er viktig, understreker Skumsnes, – og vårt mål er å få mer helse ut av hver eneste krone, men vi ønsker ikke at det skal være på bekostning av miljøet her eller i andre land, eller på bekostning av fattige arbeidere i u-land. Han understreker også at prishensyn og samfunnsansvar ikke nødvendigvis er motstridende.

– I et innkjøp må man tenke langsiktig og se på livsløpskostnadene. Det har vist seg gang på gang at miljøvennlige innkjøp lønner seg på sikt, avslutter Skumsnes (bildet)
Handlingsplanen

Regjeringens handlingsplan ble vedtatt i 2007 og er et ønske fra Regjeringen om å få offentlig sektor til å være i front av en bærekraftig handel. Undersøkelser har vist at det som er viktig for å nå dette målet er at kompetansen på området styrkes. Det etableres seks knutepunkter rundt omkring i landet ogKnutepunkt Hedmarker blant de tre som starter opp først.