Helse Sør-Øst utlyser forskningsmidler

Helse Sør-Øst skal legge til rette for forskning av høy kvalitet ved alle helseforetak i hele regionen. I unerkant av tre prosent av driftsbudsjettet til Helse Sør-Øst RHF går til forskning og det langsiktige målet er å øke til fem prosent.
– Dette er en svært ambisiøs målsetting, hvor tempoet i økningen vil være avhengig av god økonomisk styring og kontroll som gir rom for å omprioritere til dette viktige området, sier Bente Mikkelsen.
Ved tildelingen av forskningsmidler for 2012 opplyser Mikkelsen at Helse Sør-Øst blant annet vil legge vekt på forskningsprosjekter som har potensial for innovasjon, internasjonal forankring, samt prosjekter som kan ha betydning for samhandling med kommunene.
-Dette vil være viktige områder fremover hvor ny kunnskap fra forskningen skal gi grunnlag for bedre behandling og bidra til å sikre og videreutvikle kompetanse i helsetjenesten, sier hun.