Cxense Display

Helse Sør-Øst velger Posten Norge AS

Helse Sør-Øst har i de seneste årene gjennomført omfattende effektivisering på innkjøp- og logistikkområdet som har gitt betydelige gevinster. – Vi må finne gode løsninger som sikrer mer helse for pengene. Et tiltak var derfor å etablere en felles, sentralisert forsyningsløsning som omfatter innkjøp, innlagring og distribusjon av medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell. Effektive løsninger på ikke-medisinsk side kan frigjøre ressurser til pasientbehandling, sier adm.dir i Helse Sør-Øst RHF, Bente Mikkelsen.
Helse Sør-Øst har gjennom 2 ½ år hatt en god samarbeidspartner i DHL Exel Supply Chain (Norway) AS med denne forsyningsløsningen. Nå ser en med stor forventing frem til et samarbeid med en ny aktør.
Helse Sør-Øst startet i desember 2008 en anskaffelsesprosess i henhold til de lover og forskrifter som gjelder på området. Leverandørene er evaluert etter kriteriene kvalitet, pris, ytelser, samt kompetanse og gjennomføringsevne.
Etter en totalvurdering har Helse Sør-Øst inngått avtale med Posten Norge AS, som har Bring Logistics Solutions AS og Bring Logistics AS som utøvende virksomheter på henholdsvis lager og transport.