Helse Sør-Øst åpner nytt forsyningssenter

Fra forsyningssenteret på Berger utenfor Oslo skal OneMed Services forestå innkjøp, lagring og levering av medisinsk og ikke-medisinsk forbruksmateriell til alle Helse Sør-Øst sine ti helseforetak.

Forsyningssenteret på Berger utenfor Oslo er på 11 000 kvadratmeter. (Foto: Medtek Norge)

Medtek Norge skriver på sine nettsider at alt er i rute med bygging og leveranser inn til det nye lageret. Fra 2. oktober får de første sykehusene leveranser fra lageret på Berger. Innen utgangen av november er planen at alle sykehusene skal få varer fra lageret.

Forsyningssenteret vil bli legemiddelgrossistgodkjent iht kravene til GDP (Good Distribution Practices). Det setter strenge krav til temperatur, strøm, lys, ventilasjon, sterilitet og sikkerhet og beredskap i form av kameraer, adgangskontroll, alarm, mm. Disse forholdene gjelder også for medisinsk teknisk utstyr.

Med ny teknologi er lageret tilgjengelig for å hente og levere varer 24-timer i døgnet. Dette kan bety færre forsinkelser og økt fleksibilitet både for leverandør og kunde, skriver Medtek Norge.

Les mer om Forsyningssenteret på nettsidene til Medtek Norge


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet