Helsebygg kan bli videreført i eget selskap

Bakgrunnen er at Helsebygg Midt-Norge framstår som et unikt kompetansemiljø for gjennomføring av store prosjekt generelt og sykehusprosjekt spesielt. Dette kan smuldre opp når organisasjonen trappes ned i løpet av 2009 som følge av at utbyggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim skal sluttføres.
Styret forutsetter at en eventuell selskapsdannelse ikke svekker gjennomføringssikkerheten for gjenværende utbygging av St. Olavs Hospital. Det må først avklares hvorvidt det tilstrekkelig interesse blant de ansatte i Helsebygg Midt-Norge for å etablere og å ta ansettelse i et slikt selskap.