Helsebyggprisen til St. Olav

FSTL har lenge sett frem til å kunne markere og omtale norske helsebygg med en pris som er basert på spesielt gode kvaliteter for bygningsmessige og tekniske løsninger, sett i relasjon til den døgnkontinuerlige kliniske driften ved sykehusene.

Dette er den eneste byggeskikkprisen i Norge som gir anerkjennelse til energioptimale og driftseffektive bygg, og med funksjonalitet og teknisk driftsstabilitet som programmert og forventet.

FSTLs Helsebyggpris har fokus på og evaluerer de fleste av de kvaliteter, krav til løsninger, systemer og produkter etc. som til sammen danner grunnlaget og gir muligheten til samtidig å tilfredsstille eierens krav til effektivitet, miljø og økonomi, det kliniske miljøets krav til stabilitet og sikkerhet, pasientenes og pårørendes opplevelse av sitt opphold ved institusjonen og de ansattes opplevelse av egen arbeidsplass og arbeidsmiljø. Evalueringsgrunnlaget skal benyttes til en sammenligning for hva som gjelder i egen bygning, eller hva som bør være kravene ved planlegging av nye institusjonsbygg, moderniseringer, ombygginger etc. Denne gang var det to kandidater til prisen.

– Det er med stolthet og ære jeg tar imot denne prisen. Dette er en utmerkelse som henger svært høyt, sa eiendomssjef ved St. Olavs Hospital Åge Lien da han mottak prisen under festmiddagen på FSTLs årsmøte.