Cxense Display

Helsedirektoratet anbefaler røykeslutt

Ingen generell anbefaling av snus
Det pågår en diskusjon nasjonalt og internasjonalt om hvordan helseskadene av tobakk kan reduseres. Noen hevder at snus bør anbefales av helsemyndighetene som et alternativ til røyking. Helsedirektoratet vil ikke generelt anbefale snus som hjelp til røykeslutt.
Divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp påpeker at selv om snus er mindre farlig enn røyk, så er det dokumentert helseskadelig og kan være kreftfremkallende. Han tilføyer at det mangler god dokumentasjon på at snus som anbefalt røykesluttstrategi sterkt vil bidra til å redusere røyking.
Helsepersonell har en viktig rolle
Vi vet at en veldig stor andel av de som røyker har kontakt med tannlege eller fastlege, sier Klepp. Det er viktig at helsepersonell tar opp røyking, anbefaler røykeslutt og hjelper dem som vil slutte å røyke. I første omgang bør de prøve etablerte metoder som nikotintyggegummi eller -plaster eller reseptpliktige legemidler til røykeslutt.
Dersom pasienter har forsøkt disse metodene uten å lykkes, mener Helsedirektoratet at helsepersonell i individuelle tilfeller kan åpne for at pasientene prøver snus i stedet.