Helseforetakene med ny avtale med Telenor

 

Avtalene dekker fast- og mobiltrafikk, og mulighet for tilhørende tjenester over en periode på 2 år fra 15. januar 2009. Avtalen kan forlenges i ytterligere to år. Avtalene dekker de fire regionshelseforetakene (Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord), med underliggende helseforetak og deres institusjoner.
– Avtalen innebærer blant annet at vi har fått gode priser når medarbeidere snakker med kollegaer innad og på tvers av helseforetakene, sier direktør for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF, Anders W. Skumsnes. Han understreker videre kravet til solid nett og kvaliteten som er lagt til grunn i videreutvikling av tjenestene fra Telenor, som avgjørende for avgjørelsen om å velge Telenor. Anskaffelsen er gjennomført av HINAS i henhold til Lov om offentlig anskaffelse.