Helseforetakene velger Visma

Det er Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) som har inngått avtalene med Visma på vegne av de tre regionale heleforetakene og alle deres virksomheter.
– Helseforetakene har lenge hatt fokus på å øke kvaliteten på innkjøpsprosessen. Vi mener at avtalen med Visma vil gi oss og helseforetakene muligheten til nettopp dette. En økt grad av elektronisk behandling av anbud vil i tillegg til en kvalitetsheving også sørge for en effektivisering av anbudsprosessen fra oppstart til kontrakt sier prosjektleder Trond Skorstad i HINAS.