HelseID er lansert

En ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren, HelseID, ble lansert denne uka.

Det er tre aktører som er involvert i bruken av HelseID: Brukerorganisasjon, identitetstilbyder og tjenesteleverandør. (Illustrasjon: Norsk helsenett)

HelseID skal bidra til at pålogging til nasjonale e-helseløsninger og fagsystemer i helse- og omsorgssektoren blir mer brukervennlige, og benyttes uavhengige av IKT-system og arbeidssted, skriver Direktoratet for e-helse.

Løsningen tilrettelegger for at helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID på tilstrekkelig sikkerhetsnivå,  noe som også skal gjøre det enklere å dele data og dokumenter.

— HelseID gir økt pasientsikkerhet og personvern ved at gjentatte pålogginger blir redusert, slik at det blir lettere for helsepersonell å registrere informasjon. Journalopplysningene får bedre kvalitet gjennom økt bruk, og helsepersonell får på den måten bedre informasjon om pasienten. I tillegg blir det enklere å styre og spore tilgang til sensitive opplysninger, sier Hans Løwe Larsen, programleder i Direktoratet for e-helse og ansvarlig for etableringen av HelseID.

Målet er at HelseID skal benyttes i alle nasjonale e-helseløsninger og at sektoren gradvis skal ta i bruk løsningen for å gi helsepersonell en bedre brukeropplevelse.

Les mer på nettsidene til Direktoratet for e-helse


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet