Helseministeren åpnet det nye akuttbygget

– Med dette nye flotte akuttbygget har dere nå et fremtidsrettet akuttbygg som gjør at dere kan betjene befolkningen på en god måte, sa helseministeren.

Det var en stolt og glad Bjørn Erikstein, Administrerende direktør for Oslo universitetssykehus, som kunne ønske velkommen til sykehusets nye akuttmottak.

– Bygget vi nå tar i bruk, som har reist seg i rekordfart, betyr en vesentlig forbedring av både kapasiteten og effektiviteten i akuttmottaket og for traumebehandlingen i hele Oslo og hele regionen. Det er en glede å kunne ønske velkommen i vårt nye akuttmottak i dag, sa Erikstein.

Statsråd Høie gratulerte Oslo universitetssykehus og Oslos befolkning med det nye akuttbygget.

– Dere har all grunn til å være stolte over å kunne tilby pasientene i Oslo og på Østlandet nye, større, mer moderne og bedre akuttfasiliteter. Dette nye bygget er viktig for mottakskapasiteten i Oslo og på Østlandet, sa helseministeren.

Da akuttmottaket på Ullevål sykehus i sin tid ble bygget, var det dimensjonert for 15.000 pasienter årlig. I dag mottar akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus Ullevål om lag dobbelt så mange. Det nye bygget har både akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsavdeling.

Det er et grunnleggende prinspipp at befolkningen skal ha trygghet for at de får kompetent hjelp når de trenger det i akutte situasjoner. Helseministeren kommenterte at akuttmottaket ved OUS er navet i den norske akuttmedisinen og har bygget nettverk til resten av landets mottak.

– Dere har landets fremste ekspertise på behandling av traumer. Dere har en spisskompetanse som Norge er avhengig av. Innsatsen under 22. juli vitner om medisinsk behandling av høy internasjonal kvalitet, og at pasienter fikk optimal behandling under svært krevende forhold. Ullevål var i verdensklasse, sa Statsråd Høie.

Tid er kanskje den mest kritiske situasjonen i alvorlige akuttmedisinske situasjoner. Rask og trygg pasientbehandling er betinget av god kommunikasjon mellom ansatte. Dette nye akuttbygget legger til rette for alt dette – gjennom en utforming som gir god logistikk og smarte tekniske løsninger.