Helseøvelsen har styrket beredskapen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Evalueringen etter Nasjonal helseøvelse 2018 viser at helsetjenesten er bedre forberedt på å håndtere en alvorlig krise nå enn før øvelsen.

Samtidig peker evalueringen også på forbedringspunkter i helsetjenestens evne til å håndtere krig og alvorlige kriser, skriver Helsedirektoratet.

– Målet med Nasjonal helseøvelse 2018 var å styrke helseberedskapen. Det har vi fått til, sier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet.

– Vi har blitt bedre kjent med de aktørene vi ikke jobber så tett sammen med til daglig og vi har trent på situasjoner som vi ikke møter så ofte. Når vi planlegger og øver sammen, blir vi kjent med hverandres rutiner og organisering på ulike nivåer. Det gjør at vi samarbeider og kommuniserer bedre og jobber mer effektivt sammen, utdyper Olsen.

Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet