Cxense Display

Helsepersonell får opplæring i kognitiv terapi

Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp er en veldokumentert

behandlingsmetode for lettere og moderate psykiske lidelser, sier

avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anette Mjelde.

Opplæring av tverrfaglige team
Tilsammen 60 personer, deriblant psykologer og

helsepersonell med 3-årig helse- og sosialfaglig bakgrunn vil delta i

undervisning og veiledning.

Rask psykisk helsehjelp skal drives av tverrfaglige team

hvor en psykolog inngår, fortsetter Mjelde.

Opplæringen legger vekt på samhandlingsmetodikk med andre

tjenester i helse- og velferdssektoren: som fastleger, psykiske helsearbeidere,

Frisklivssentraler, øvrige kommunale tjenester, psykisk helsevern og NAV. Opplæringen av de ansatte blir gjennomført av Norsk Forening

for Kognitiv Terapi.

Angst og depresjon

Rask psykisk helsehjelp skal hjelpe de som har depresjon og

angstlidelser av lett til moderat grad, ev. med søvnproblemer i tillegg. For de

som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre

langtidsfravær.

I dag er angst og depresjon en vesentlig årsak til

sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er at folk skal få et tilbud innen

én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg, sier Mjelde.

Tilbudet som er tilgjengelig allerede i vår, er gratis og

man trenger ikke henvisning fra lege.

Opplæringsprogrammet for Rask psykisk helsehjelp skal blant annet gi kompetanse i:
Kognitiv terapi ved angstlidelser og depresjon, kurs i mestring og forebygging av depresjon, løpende vurdering og kartlegging av effekten av tilbudet for pasienten m.m.