Helsetilsynet øker tilsyn med sykehjem

Samhandling mellom tjenestene er blant de områder Helsetilsynet vil fokusere på når de nå skal intensivere oppfølgingen av sykehjem og hjemmetjenester. Dette fremgår av Helsetilsynets årsmelding som nylig er lagt fram.
-De eldre er ofte avhengige av en rekke helse- og sosialtjenester. Derfor er de ekstra sårbare når det svikter i tjenestetilbudet. De som er rammet av demens, er i tillegg helt avhengige av at andre passer på-, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet.
Gode tjenester til eldre handler ikke bare om tilgang til tjenester eller til innholdet og omfanget, men også at tjenestene henger sammen på en forsvarlig måte. Helsetilsynets satsing vil derfor omfatte både tilsyn med kommuner, spesialisthelsetjeneste og samhandling mellom tjenester.
Årsmeldingen understreker også at når mange aktører er involvert, er det betydelig fare for svikt. Tilsynserfaringer har vist at mennesker som mottar hjemmebaserte tjenester er ekstra sårbare, fordi mange mennesker er involvert i denne tjenesten.