Historisk IKT-løft

Tidligere ble informasjon om innlagte pasienters diagnose og medikamenter ført manuelt på papir og lagt i en perm. Nå samles denne informasjonen, kalt medisinkurve, elektronisk.

– Den elektroniske medisinkurven er tilgjengelig på pc for alle som jobber med pasienter på intensiv, anestesi og postoperativ, sier prosjektleder for Maud Guttormsen.

Knyttes sammen

Den elektroniske medisinkurven vil knyttes opp mot andre systemer, blant annet mot DIPS hvor alle person- og helseopplysninger registreres og oppdateres.

– Elektronisk kurve vil bidra til både kvalitetssikring og standardisering av dokumentasjon. For eksempel vil det ikke være vanskelig å tyde ulik håndskrift lenger. Og det vil være faste koder og maler til blant annet forordning av medisiner, sier Guttormsen.

Planen videre er å innføre elektronisk medisinkurve i sengepostene fra september.

– I første omgang blir det snakk om en pilotering på to enheter. En videre utvidelse vil skje fra slutten av 2014 og fra nyåret 2015, sier prosjektlederen.

Bedre oversikt

Sykehuset Østfold har dessuten fått et nytt system for bestilling og lagerhold av legemidler i medisinrommet. Det heter Delta, og vil erstatte dagens løsning der lagerholdet ble oppdatert manuelt.

– Nå logger vi oss på og skanner hvert legemiddel som tas ut av lageret/medisinrommet. Løsningen gir økt pasientsikkerhet og er samtidig svært enkel å bruke. I tillegg gir den oss bedre oversikt og mindre svinn på det lokale medisinrommet, sier Susann Magnusson, prosjektansvarlig for innføring av løsningen i Fredrikstad.

Teknologien støtter opp

Sammen med elektronisk medisinkurve vil Delta inngå i prosjektet om lukket legemiddelsløyfe. En lukket legemiddelsløyfe er en metode for å sikre at riktig pasient får riktig medisin til riktig tid, med riktig dose og med riktig administrasjonsmåte.

– Internasjonale studier viser at teknologien som benyttes i en lukket legemiddelsløyfe, kan bidra til å redusere legemiddelhåndteringsfeil med inntil 50 prosent. Det er likevel viktig å huske på at det er mennesker som behandler og gir medisiner til pasienten. Målet er at det teknologiske støtter opp under arbeidsrutiner som gir god pasientsikkerhet, sier Guttormsen.