Historisk korte ventetider i juli

Ventetiden

ved norske sykehus varierer gjennom året og juli er vanligvis den

måneden hvor ventetiden er kortest. Dette er likefullt en gledelig

utvikling, sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

?Det har vært en nedadgående kurve i hele 2011. Det er uomstvistelig at

det aldri er målt så lave ventetider på sykehusene som nå, men jeg vil

ta forebehold om at de kan stige noe i etterkant av sommerferien, sier

statsråden.

?Av det

vi klarer å måle, har Norge aldri hatt et bedre helsevesen. Det er

takket være innsatsen til de ansatte som står på hver dag.

Rundt 70

prosent av alle døgnopphold på sykehus er øyeblikkelig hjelp. Pasienter

som trenger øyeblikkelig hjelp kommer inn til behandling uten ventetid

og inngår ikke i disse tallene.

Samtidig

får flere pasienter behandling. Antall pasienter økte fra 924 700 til

947 280 fra 1. tertial 2010 til 1. tertial 2011 og det ble i 2010

foretatt om lag 1,3 millioner flere utredninger og behandlinger i

spesialisthelsetjenesten enn i 2005. Bevilgningene er økt med om lag 9

milliarder kroner fra 2005 til 2011, i tillegg til om lag 6,5 milliarder

kroner til dekning av pensjonskostnader.