Cxense Display

?Hjemmesykehusgir færre reinnleggelser for personer med akutt forverring av KOLS

Kunnskapssenteret har oppsummert forskning om effekt av behandling i intermediære enheter eller ihjemmesykehussammenlignet med ordinær sykehusbehandling for pasienter med akutt KOLS- forverring.
Færre reinnleggelser og redusert dødelighet
– Det ser ut til at pasienter med akutt forverring av KOLS som blir behandlet ihjemmesykehussjeldnere blir reinnlagt i sykehus enn pasienter som er innlagt for vanlig behandling i sykehus, sier prosjektleder Elisabeth Jeppesen ved Kunnskapssenteret.
– Vi ser også en tendens til redusert dødelighet blant disse pasientene sammenlignet med KOLS-pasienter som er innlagt for vanlig behandling i sykehus, fortsetter Jeppesen.
Det er derimot usikkert om pasienter og pårørende blir mer tilfredse av behandling ihjemmesykehus?.
– Forskningen har for lav kvalitet til at vi kan konkludere sikkert om dette, sier Jeppesen.
Behov for mer forskning
Forskerne fant åtte randomiserte kontrollerte studier med til sammen 870 pasienter som rapporterte om effekt av behandling ihjemmesykehussammenliknet med ordinær sykehusbehandling for pasienter med akutt forverring av KOLS. De fant ingen kontrollerte studier som evaluerte effekt av behandling i intermediære enheter eller observasjonsposter for denne pasientgruppen.
De inkluderte studiene er hovedsakelig utført i europeiske land der helsetjenesten har en annen oppbygning enn norsk helsetjeneste. Dette kan påvirke overføringsverdien til norske forhold.
– En ny norsk studie er igangsatt og vil kanskje kunne gi et bedre bilde av effekten avhjemmesykehus?, tilføyer Jeppesen.
For å få svar på om intermediære enheter og observasjonsposter har effekt i behandling av pasienter med akutt forverring av KOLS, er det behov for kontrollerte studier som evaluerer dette, viser kunnskapsoversikten.
Om KOLS
Mer enn 200 000 voksne personer i Norge har i dag kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og det anslås at over 20 000 har alvorlig grad av denne sykdommen. Personer med KOLS kan få akutte forverringer som krever spesialisert medisinsk behandling.
Kunnskapsoversikten er gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet