Cxense Display

Hjerneslagkompetansen samles i én enhet

– Dette er et ønske fagmiljøet har hatt helt siden vi samarbeidet om å lage en felles behandlingslinje for hjerneslag i 2004.

Fram til

nå har nevrologisk avdeling hatt ansvaret for alle slagpasienter

aktuelle for trombolysebehandling, i tillegg til alle slagpasienter

under 65 år. Medisinsk avdeling i Moss har hatt ansvaret for de eldre

slagpasientene over 65 år, som har hatt symptomer lenger enn 4.5 timer

eller av annen grunn ikke har vært aktuelle for trombolysebehandling.

– Den nye

organiseringen er i tråd med nasjonale retningslinjer for utredning og

behandling av pasienter med akutt hjerneslag, og vil sikre at alle

østfoldinger med akutthjerneslag får lik utredning og behandling,

uavhengig av alder og bosted. Samtidig er dette første skritt i

tilpasningen mot Kalnes og ett akuttmottak, avdelingssjef Trine Almås,

ved Sykehuset i Østfold.