HMT 2/2018 er ute nå

NYTT NUMMER: På RSNA før jul slapp Siemens Healthineers sin nye CT-teknologi basert på AI, og fikk stor oppmerksomhet. Dette og mye mer kan du lese om i HMT 2/2018.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 2/2018 kan du lese om følgende:

Leder

Kunstig intelligens i helse
«Både tempoet og presisjonen blir bedre enn om det gjøres manuelt. Det spares ca fem minutter pr pasient, og pasienten slipper i tillegg unna med en mindre mengde stråling. Og bildene blir mer konsistente. Vinn-vinn.»


E-helse

Behov for felles digitalisering i helsesektoren
– Vi vet veldig godt hvor vi skal og har en klar og tydelig strategi frem mot 2022. Vi vet også at det koster. Det må vi som helse- og omsorgstjeneste samarbeide om å få til, for felleskapet.

Helsepersonell er vesentlig for utvikling av god e-helse
En vesentlig suksessfaktor for å lykkes med rask og riktig digitalisering av norsk helsetjeneste, er grundig involvering av helsepersonell.

Siemens Healthineers lanserer FAST
På RSNA før jul slapp Siemens Healthineers sin nye CT-teknologi basert på AI, og fikk stor oppmerksomhet.

Helseopplysninger blir mer tilgjengelig for forskere
Forskere skal nå få lettere tilgang til verdifulle helseopplysninger når 70 registre samles på ett nettsted. Opplysningene er særlig viktige i utviklingen av persontilpasset medisin, ifølge Kunnskapsdepartementeta.


Sykehusbygg

Topp moderne sykehus tatt i bruk på Gardermoen
Det var antydning til ramaskrik da det ble kjent at LHL skulle bygge nytt sykehus på Gardermoen og med det flytte suksessklinikkene på Feiring og Glittre.

Avtale inngått for bygging av I4Helse
Universitetet i Agder (UiA) og Ugland Eiendom har skrevet under avtale om oppføring av nybygget for I4Helse på Campus Grimstad.


Produktutvikling

Har startet egen produksjon av sensore
Sensocure AS har i år selv startet produksjon av IscAlert-sensoren i egne lokaler på Skoppum i Vestfold.


ECR

Beslutningsstøtte for radiologi
I februar 2018 trådte Euratoms direktiv: EURATOM 2013/59, Basic Safety Standards directive i kraft. Dette direktivet setter standarder for trygg strålebruk i Europa. Alle EU-land har forpliktet seg til å sette direktivet i kraft.


Belysning

Menneskeorientert belysning på vei inn på sykehusene
Moderne HCL-belysning gir nye muligheter for helsesektoren: Bedre styring, lavere driftskostnader og direkte terapeutisk.

Lys som terapi
Ved Østmarka akuttpsykiatriske senter i Trondheim dekkes vinduer og lamper med oransje filtre på kvelden og natta. NTNU forsker på helseeffekten og økonomiske konsekvenser. Glamox har levert belysningen.


Kunstig intelligens

Utvikler chatbots for helse
I Grimstad utvikles kunstig intelligens i toppsjiktet, blant annet for bruk i helsesektoren.


Aktuelt

DIPS får ny majoritetseier
Det familieeide, norske investeringsselskapet Awilhelmsen Capital kjøper 65 prosent av aksjene i det norske e-helseselskapet DIPS. Nå vil selskapet samle nordisk e-helse.


Kronikk

Få bukt med feilmedisinering på sykehus og sykehjem
I 2017 ga en legestudent på kveldsvakt en pasient 2,5 ml med morfin. En fysioterapeut dobbeltkontrollerte. Dosen skulle ha vært på 0,25 ml og pasienten mistet livet.1 Spørsmålet er om dette kunne vært unngått med dagens digitale løsninger? Svaret er ja.
Kronikken er skrevet av Petter Solum, adm. dir. i Vingmed AS.


Arkitektforums spalte

Sykehusutbygging 2018
Arkitektforum for Helsebygg arrangerte 15.- 16. mars årets sykehusutbyggingskonferanse i samarbeid med Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening (NSH), denne gangen i Oslo.


Faste sider

Nytt fra NFMF

Nytt fra NSH

Agenturregister

Innkjøpsregister
Se nettversjonen her

Møter, kongresser, konferanser
Se kalenderen her


Les mer om HMT

Bestill abonnement