HMT 3/2017 er ute nå

NYTT NUMMER: Temaene i denne utgaven er belysning, arkitektur og sykehusprosjekter.

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

I HMT 3/2017 kan du lese om følgende:

Leder:

Rykk tilbake til start
Det er ikke investeringssummen nå som er det vi bør måle etter. Det er de totale livsløpskostnadene. Går man for billige løsninger nå, blir de totale LCC-kostnadene som regel høyere.


Kommentar

Svein Petter Raknes, fagredaktør:
Sykehusplanlegging og sykehusarkitektur
Tema for dette nummeret av HMT er «sykehusprosjekter og arkitektur». I forrige utgave ble Nye Kirkenes Sykehus, som tas i bruk i 2017, omtalt. I denne temautgaven omtales flere av de pågående store sykehusprosjektene i Norge. For å sikre befolkningen gode sykehusanlegg for de kommende tiårene, må disse store investeringsprosjektene først planlegges godt, slik at man setter i gang de rette prosjektene, og deretter må de bli godt gjennomført. Hvordan oppnår vi dette?


Aktuelt

Sykehuskartet er tegnet
– I minst 20 år har mange sykehus levd med et nedleggingsspøkelse hengende over seg. Den uroen har regjeringen fjernet gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan. Nå er fremtidens sykehuskart tegnet, med 51 store og mindre sykehus spredd over hele landet.

Eget samisk helseforetak
– Et samisk helseforetak vil blant annet kunne fungere som et kompetansehelseforetak, som kan gi andre foretak og kommuner råd og veiledning om samiske helsetjenester.

Kunstig intelligens skal redde helseøkonomien
Danske Regioner offentliggjør at de skal investere fire milliarder kroner i ny teknologi i helsevesenet for å redde dansk helseøkonomi.

Sonografer anerkjennes i Danmark
Mens norske sonografer sliter med å få anerkjent kompetansen sin, har de i Danmark i større grad fått plass på sykehusene.

«Sunn sitting er fremtiden»
NEAT™-sertifisering av Varier Move™ bekrefter at stolen har en positiv effekt på helsen.

Stoler med helseeffekt
Norske møbelprodusenter prøver å henge med i teknologiutviklingen, og to har satset på pasientmiljø i syehus.

«Anskaffelser som strategisk ledelsesverktøy»
«Hver enkelte anskaffelse bør benyttes som verktøy for å gi brukerne enda bedre og mer effektive løsninger og på samme tid gi et positivt verdibidrag til samfunnsøkonomien i Norge.»

Samarbeid om innovativt journalsystem
«Unilabs er stolte av å kunne støtte utviklingen av et nytt og unikt journalsystem for primærhelsetjenesten, og er takknemlig for at Pridok har valgt Unilabs som samarbeidspartner.»


Belysning

Fagerhult: I front med belysning for helsesektoren
Belysning som hjelper pasienter til å orientere seg i korridorer. Utviklingen innen belysning har vært rask, naturlig nok også for helsesektoren. Moderne belysning kan gi gevinster for behandling, styring, energi og miljø.


MTFs landsmøte 2017

Noen inntrykk og kommentarer fra MTF Landsmøte 2017
Igjen kom vårens vakreste eventyr – Medisinsk Teknologisk Forenings landsmøte, denne gang arrangert 2. – 4. mai 2017 av MTA SØ, dvs. Sykehuset Østfold Kalnes.


Hygiene

Renere senger med maskinvask
Rikshospitalet rengjør sengene med ny maskin. Fagfolkene merker tydelig forskjellen: Maskinvask gjør sengene renere enn håndvask, og det går an å være trygg på at de faktisk er helt rene.


Reportasjer

Det blomstrer i Nederland
Nederland er et foregangsland for eldreomsorg. Befolkningsutviklingen viser økning av andelen eldre og antall personer med behov for omsorgstjenester på grunn av høy alder. En bærekraftig omsorgstjeneste tilsier nye tjenestetilbud og boformer for å støtte organisering av tilbudet. Hvilken overføringsverdi har nederlandske modeller for bomiljø for eldre til norske forhold? Hva inspirerer og hva kan vi lære fra Nederland?

«Klipp og lim» av DNA i sykdomsbehandling
Nå er det mulig å bruke «klipp- og lim»-metoden Crispr på biologisk arvemateriale for å reparere sykdomsgivende genfeil. Men den kan også brukes til å bringe mennesker over normalt nivå, som kalles forbedring.

Digital helse
– hvordan elektronisk helseinformatikk kan utnyttes med smart finansiering Vi befinner oss i en digital helsealder, hvor informasjon kan hentes inn, lagres og brukes på nye og gunstige måter på tvers av ulike sektorer. Dette har stor betydning for helsetilbudet.


E-helse

– Her er snarveien til «Én pasient – én journal»!
I sin nye elektroniske pasientjournal (EPJ), har DIPS integrert teknologien som åpner for dokumentdeling på tvers av behandlingsnivå og geografi i helsevesenet. Direktoratet for e-helse ønsker å utvikle en nasjonal infrastruktur slik at det blir mulig å søke fram dokument i alle regionale og lokale EPJ’er.


Sykehusprosjekt

Mange hensyn å ta for nye Haugesund Sykehus
Kontinuerlig drift gjennom hele byggeprosessen, krevende tekniske løsninger, funksjonsprogrammering sammen med brukergrupper gjennom prosjekteringsfasene og tilrettelegging for neste ombygging flere tiår fram i tid. Det er mange hensyn å ta, og i Haugesund kommer en trang tomt i byens sentrum som en ekstra utfordring.


Metierkonferansen

Prosjektledelse viktigere enn noensinne
Adm. dir. Halvard Kilde i Metier mener prosjektverdenen står ved et digitalt vendepunkt.: – Vi må ta i bruk ny teknologi og forbedre måten vi håndterer prosjektene på.


Faste sider

Arkitektforums spalte
Arkitekturens vilkår i nåtidas sykehusprosjekter

Nytt fra NFMF
Utdanningsrådet oppdaterer utdanningsprogrammene

Nytt fra  NSH
Konferanser 2017

Nytt fra Medtek Norge
Dialog og samhandling gir bedre pasientbehandling

Agenturregister

Innkjøpsregister

Møter, kongresser, konferanser


Les mer om HMT

Bestill abonnement


 

Lagre