HMT 6/2015

Tema i denne utgaven er forvaltning, drift og vedlikehold.

0615-hmt

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

Den nyeste utgaven inneholder følgende:

TEMA: FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

 

Halvert energiforbruk i fremtidens sykehus

Av Sigmund Stikbakke, Signe Hveem, Trond Thorgeir Harsem og Janne Grindheim

Bare tørre fakta eller et viktig bidrag til bedre ressursutnyttelse?

Av Sigmund Stikbakke og Anne Kathrine Larssen

Helseforetakene har en unik oversikt over tilstanden i egen bygningsmasse

Av Sigmund Stikbakke og Anne Kathrine Larssen

MEDICA

 

130.000 på årets Medica

Av Øystein Jensen

TEMA: NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

 

Nå er sykehuset klart

Av Anne-Grete Melkerud

Hovedpersonen i hovedrollen

Av Anne Grethe Erlandsen

Arkitektens designprosess da økonomien ble strammet inn – en suksesshistorie

Av Anne Guri Grimsby

Første digitale PET/CT i Norge

Av Anne-Grete Melkerud

En pasient – tre spesialister

Av Anne-Grete Melkerud

Ny teknologi skal gi raskere prøvesvar

Av Nina C. Bjerke

Først i Norge under samme tak

Av Anne-Grete Melkerud

Pasient i nytt sykehus

Av Anne-Grete Melkerud

Spennende utekunst

Av Ola Jacob Amundse

Systematisk ferdigstillelse – tekniske systemer

Av Per Nes og Stephan Rirsch

Sylskarpe granittkanter og beiteområde for sau

Av Ola Jacob Amundsen

AKTUELT

 

Trygge sykehus og bedre helsetjenester der folk bor

Helseinnovasjon med legene på gangen

Oppsiktsvekkende demensrapport

Nytt kamera gir nye muligheter for fortidligfødte

 

FASTE SIDER

Medtek Norge

InnoMed

MTF

NSH

Arkitektforum

FSTL

NFMF

Møter og konferanser

HMTs innkjøpsregister


 

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

Bestill abonnement her

 

Last ned enkeltsider eller hele bladet her


 

 

 

Lagre

Lagre