Holdningene til CRISPR endret

– Det er svært interessant å se hvor mye holdningene har endret seg på kort tid, sier Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet til NRK Viten.

Sigrid Bratlie er selv merittert innenfor dette forskningsområdet. I 2015 ble hun tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje for fremragende forsking: for å ha oppdaget og karakterisert proteiner som regulerer celledeling. (Foto: UiO)

Mange encellede embryoer, altså foster i et tidlig stadium, skal ha fått DNAet sitt forandret ved hjelp av genredigeringsmetoden CRISPR, melder MIT Technology Review.

Det er Shoukhrat Mitalipov ved Oregon Health and Science University som skal ha ledet prosjektet, men han vil ifølge Technology Review ikke kommentere resultatene, som foreløpig ikke er publisert.

Holdningsendring på kort tid

– Det er bare litt over to år siden en hel verden ble forferdet over at kinesiske forskere hadde forsøkt å endre gener i menneskeembryoer for første gang, og det var da bred enighet om at å lage slike arvelige endringer noe vi ikke bør gjøre. Det er derfor svært interessant å se hvor mye holdningene har endret seg på kort tid, sier Sigrid Bratlie i Bioteknologirådet til NRK.

Hun forteller at National Academy of Sciences, en av verdens mest innflytelsesrike vitenskapelige institusjoner, tidligere i år ga ut en rapport der de anbefaler å tillate å gjøre arvelige endringer for å forhindre alvorlig sykdom, dersom paret ikke kan få egne friske barn på andre måter.

Tekniske problemer løst

– Til forskjell fra de første forsøkene i Kina der det blant annet oppstod feilkutt i arvestoffet, sier ryktene at forskerne denne gangen har løst slike tekniske problemer og at resultatene er gode. Dette kan imidlertid ikke bekreftes før resultatene publiseres, fremholder Bratlie.

(Kilde: nrk.no/viten)