Høyere status for radiografyrket internasjonalt

HØYERE STATUS: Radiografyrket. Illustrasjonsfoto: Yayimages.com

Radiografyrket har blitt oppgradert internasjonalt fra assistent og teknisk personell til selvstendig helseprofesjon.

Dette er resultat av over fem års arbeid utført av EFRS og ISRRT. For noen år tilbake ble det kjent for de internasjonale radiografforbundene at radiografyrket var både beskrevet feil og innplassert på for lavt nivå i internasjonalt og europeisk yrkesregister. Radiografer ble omtalt som assistenter og teknisk personell, og plassert på lavere nivå enn for eksempel sykepleiere. Dette var en årsak til at radiografyrket i flere land ikke var på samme nivå som andre helseprofesjoner, hverken utdannings- eller lønnsmessig.

Med denne viktige oppgraderingen i ISCO og ESCO vil det være enklere å få til en internasjonal harmonisering av radiografyrket. EFRS og ISRRT gjennomførte en internasjonal spørreundersøkelse for å skaffe til veie data som viste de fleste lands utdanningsnivå for radiografer, deres arbeidsoppgaver og kompetanser. De fulgte deretter tett opp saksbehandler i ILO gjennom flere år, og fikk for ett år siden de første signalene på at arbeidet så ut til å føre frem.

Registeret oppdateres kun hvert 10. år, så det ville blitt lenge til neste mulighet for endring.

(Pressemelding)