HPV-innhentingsvaksinering har effekt og kan være kostnadseffektivt

HPV-vaksinering ble innlemmet i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, som et tilbud til jenter på 11 – 12 år. Bakgrunnen for denne metodevurderingen er at Nasjonalt folkehelseinstitutt vurderer å tilby såkalt innhentingsvaksinering for jenter som var eldre enn 12 år da tilbudet om HPV-vaksine ble innført. Disse er i dag mellom 17 og 26 år.

Resultatene fra metodevurderingen tilsier at dersom jenter mellom 16 og 26 år vaksineres mot HPV, reduseres antallet kvinner som utvikler forstadier til livmorhalskreft med 20 prosent. Dette gjelder alle forstadier til livmorhalskreft, uavhengig av HPV type.

Vaksine mot de mest kreftfremkallende HPV-virusene (16 og 18) er relativt nytt. Den første HPV-vaksinen ble godkjent i USA i 2006. Vedvarende infeksjon med kreftfremkallende HPV-typer er en forutsetning for å utvikle livmorhalskreft, og ca. 70 prosent av livmorhalskreft kan tilskrives HPV 16 og 18.

– Studiene som er inkludert i metodevuderingen, kan ikke gi svar på om det er en sammenheng mellom HPV-vaksinering og forekomst av HPV-relatert kreft, sier prosjektleder og forsker Ingvil Sæterdal ved Kunnskapssenteret.

Langtidsoppfølgning, dvs. inntil åtte år etter vaksinering, viser at det er liten eller ingen forskjell i alvorlige bivirkninger hos dem som er vaksinert sammenlignet med dem som ikke er vaksinert.

Kostnadseffektivitet

Metodevurderingen inneholder en helseøkonomisk analyse av innhentingsvaksinering av jenter under 26 år.

– I et helsetjenesteperspektiv og gitt apotekenes utsalgspris på ca. 1 000 kr per dose, er innhentingsvaksinering med den kvadrivalente vaksinen kostnadseffektiv, dersom myndighetene er villig til å betale 578 000 kr eller mer for ett vunnet kvalitetsjustert leveår, opplyser Enrique Jiménez, prosjektleder for den helseøkonomiske analysen

For en tilsvarende betalingsvillighet er innhentingsvaksinering med den bivalente vaksinen kostnadseffektiv dersom den ikke koster mer enn ca. kr. 780 per dose.

I et samfunnsperspektiv, dvs. når man også inkluderer tidskostnader knyttet til pasientbehandling og produksjonstap ved sykdom, er innhentingsvaksine med den kvadrivalente vaksinen kostnadseffektiv dersom myndighetene er villige til å betale 553 000 kroner for et kvalitetsjustert leveår.

– Kunnskapssenteret –