Hver femte ungdom har hatt selvmordstanker

 

Vi tar funnene i undersøkelsen på alvor. Det er et kjempehøyt tall. Først og fremst må vi bli flinkere til å fange opp problemene som oppstår før man får tanker om å ta sitt eget liv, sier kommuneoverlege Leif E.M. Vonen til Adresseavisen.
I ungdomsskolen svarer 21,7 prosent av de spurte at de har hatt tanker om å ta sitt eget liv. I videregående er andelen 19,4 prosent.
Videre opplyser seks av ti elever i videregående skole at de har vært plaget av at de har følt seg nedfor og trist de siste 14 dagene.
Halvparten sier at de i samme periode har følt håpløshet når de tenker på framtiden, og at de har følt seg anspent eller urolig. I ungdomsskolen svarer rundt halvparten av elevene at de har tilsvarende tanker.
(NTB)