Hverdagen i sykehusene blir mobil

ENKLERE HVERDAG: Telenor og DIPS kan snart tilby et verktøy som vil gi en enklere hverdag for klinikerne og frigi tid til å være mer til stede for pasientene.

Telenor og DIPS, landets største leverandør av elektronisk pasientjournal, går sammen om å utvikle en mobil løsning som forenkler hverdagen til sykehusansatte.

MOBIL LØSNING: Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsdivisjon, ser frem til å kunne tilby norske sykehus mobile løsninger. Foto: Martin Fjellanger

– Vi ønsker å bidra til at leger og sykepleiere får mer tid med pasientene. Ved å ta i bruk mobile løsninger kan helsepersonell kunne dokumentere og gjøre oppslag fra mobilen. Vårt bidrag er å levere mobil infrastruktur, mobiltelefoner og legge til rette for sikker distribusjon av data, forteller Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsdivisjon, ifølge en pressemelding.

Personsøkere fremdeles i bruk

I norske sykehus er personsøkere fremdeles et viktig verktøy. Kun 20 prosent av de rundt 139.000 ansatte ved landets sykehus bruker i dag mobiltelefon som arbeidsverktøy. Og dette er i all hovedsak administrativt personale, ikke helsepersonellet som leverer selve helsetjenestene.

Helsearbeidere på sykehus kan gå 20.000 skritt på en vakt. Mye tid går med til å forflytte seg for å finne en pc for å hente eller journalføre pasientinformasjon. Dette blir det snart slutt på. I felleskap kommer DIPS og Telenor i løpet av året med et mobilt arbeidsverktøy som vil frigi tid for sykehusansatte til å være mer til stede for pasientene.

Mobilløsning snart på plass

DIPS og Telenor inngikk nylig en avtale om å utvikle og tilby en løsning som gir tilgang til pasientjournalen på mobil til landets sykehusansatte. Tjenesten vil være klar i løpet av året, og nå starter arbeidet med å rekruttere sykehus for uttesting av løsningen. Løsningen vil innføres på toppen av eksisterende systemer som finnes i sykehus, og kan dermed realiseres uten omfattende IKT-prosjekt.

– Løsningen vi utvikler sammen med DIPS vil understøtte endringsprosessene som sykehusene står ovenfor knyttet til digitalisering, modernisering, økt mobilitet og enklere arbeidsprosesser, sier Ove Fredheim.

Løsning som forenkler

DIPS har avtale om å levere elektroniske pasientjournaler med tre av fire helseregioner, totalt 85 prosent av markedet. DIPS mener tiden er overmoden for å gå digitalt på sykehusene, slik det gjøres i resten av samfunnet.

– Sammen med Telenor kan vi snart tilby et verktøy som vi mener vil gi en enklere hverdag for klinikerne og frigi tid til å være mer til stede for pasientene, sier Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i DIPS.

(Pressemelding)