I verdenstoppen mot akutt hjerteinfarkt

En fersk

rapport fra OECD viser at dødeligheten innen 30 dager for pasienter med

akutt hjerteinfarkt er betraktelig forbedret fra 9 prosent i 2000 til

2,5 prosent i 2009.

Bare

Danmark med en dødelighet på 2,3 prosent er bedre enn Norge. På plassene

etter Norge følger Sverige med 2,9 prosent og Island med 3 prosent

dødelighet.

– Det kan

nok være mange årsaker til den gledelige utviklingen, men det er ingen

tvil om at dette også er et uttrykk for at utviklingen innen norsk

helsevesen neppe er fullt så gal som enkelte kritikere vil ha det til.

Vi må stadig endre sykehusene for å ta i bruk ny behandling, selv om

noen endringer kan være upopulære.

Sentralisering av akuttilbudet for

hjerteinfarkt har vært viktig for å gi pasienter livreddende utblokking

av blodårene til hjertet. Vi har nå nest høyest overlevelse og kortest

liggetid i verden etter akutt hjerteinfarkt. Jeg har ambisjon om at vi

kan bli enda bedre, og jeg vil fortsette å måle sykehusene sier helse-

og omsorgsministeren.