Cxense Display

Ikke lengre like farlig å være 40 år og gravid

Medisinsk fødselsregister i Norge har registrert alle fødsler i landet siden 1967. Forskerne ved Ahus har sett på utfallet av alle fødsler i Norge i perioden 1967-2006, til sammen over 2,1 millioner fødsler. I denne 40-årsperioden var forekomsten av dødfødsler rundt 1 %. Risikoen var imidlertid størst blant de eldste kvinnene, og den økte ettersom terminen nærmet seg.
– Risikoen for å føde et dødt barn ved termin var 2,8 ganger høyere blant kvinner i alderen 40-44 år sammenliknet med kvinner som var 20-24 år gamle. Etter termin økte denne risikoen dramatisk, og i svangerskapsuke 42-43 hadde de eldste faktisk over 5 ganger større risiko for å oppleve en dødfødsel, forteller Haavaldsen.
– Vi har imidlertid også undersøkt om det har vært noen endring i risikoen for dødfødsel over 40-årsperioden, og det ser ut til at risikoen for dødfødsler til termin og etter termin er betydelig redusert siden midten av 80-tallet. Risikoreduksjonen er størst blant de eldste kvinnene. Vi tror denne endringen skyldes bedring av fosterovervåkning under fødselen og dessuten bruk av ultralyd. Slik har man mulighet til å fange opp risikosvangerskapene, mener stipendiaten.
Det er viktig å forske videre på hvorfor eldre mødre har økt risiko for svangerskapskomplikasjoner, siden stadig flere kvinner velger å utsette svangerskap og fødsel til de er ferdige med studier og er godt etablerte. Dette er noe av det Haavaldsen skal forske videre på i sin doktorgradsstudie.