Ikke råd til ny kirurgirobot

Med 76 millioner i minus har ikke Sykehuset Telemark råd til ny kirurgirobot. Det kan føre til et dårligere tilbud for pasientene og tapte inntekter for sykehuset.

En mer moderne kirurgisk robot, kanskje aller helst en Da Vinci XI som på bildet, står øverst på ønskelisten. Sykehuset Innlandet har denne roboten, som kostet 19 millioner da den ble anskaffet i 2014. I dag er prisen enda mye høyere. (Foto: Intuitive Surgical, Inc.)

Det skriver VG: – Risikoen for at noe skal gå galt er for stor. Hvis vi ikke klarer å skaffe 25 millioner til en ny robot, må vi slutte med disse operasjonene. Selvsagt skal vi ikke sløse med pengene, men nå sparer vi oss til fant, sier Haagen Thorne, overlege ved Gastrokirurgisk avdeling på Sykehuset Telemark.

Han har jobbet på sykehuset i Skien siden 1982. Da var det legene som satte premissene for hvordan sykehuset skulle drives. Nå er det i økende grad økonomene som bestemmer, mener den erfarne gastrokirurgen.

– Det ene året klarer vi et lite overskudd, for så å gå med dundrende underskudd det neste. Det er litt sånn tenk på et tall. Det blir for uforutsigbart når man skal drive sykehus, sier Thorne.

Får ikke investere i nytt utstyr og bygg

VG skriver at færre enn halvparten av sykehusforetakene klarer å levere det økonomiske resultatet de var pålagt av sine eiere, de regionale helseforetakene. Sykehuset Telemark er blant de 12 helseforetakene i Norge som ikke klarte å levere: Regnskapet er foreløpig ikke avsluttet, men en prognose viser 76 millioner i minus. Budsjettet tilsa 15 millioner i pluss.

Det betyr at helseforetakets ikke får samme mulighet til å investere i nytt utstyr og bygg. For å få penger til å investere, må norske sykehus nemlig gå med overskudd på driften.

Skulle vært byttet ut

2016 ble et dramatisk år for Sykehuset Telemark. I april konkluderte Fylkesmannen i Telemark med at sykehuset brøt loven på flere punkter. Tre dødsfall og ett nesten nesten-dødsfall ble knyttet til uforsvarlig høyt pasientbelegg og for lav bemanning.

I slutten av oktober gikk administrerende direktør av etter samarbeidsproblemer med styreleder. To uker senere trakk også styrelederen seg.

I tillegg kommer den krevende økonomiske situasjonen: – Jeg tror ikke pasientene merker noe til innstrammingene. Ennå, sier Haagen Thorne og viser VG inn på en operasjonsstue.

I hjørnet står en kirurgirobot, som har vært blant Sykehuset Telemarks flaggskip de ti siste årene. Den gjør det mulig å operere menn med prostatakreft på en svært skånsom måte. De siste årene har også gynekologiske pasienter hatt glede av roboten, og planen er å utvide virksomheten til pasienter med tarmkreft.

Operasjonsroboten ved Sykehuset Telemark skulle vært byttet ut, men får leve på lånt tid ut året, skriver VG.