Incepto overtar CMA Merida

Virksomheten i CMA Merida legges inn i Incepto ASA?s datterselskap Consolidate AS, og vil videreføres
under merkevarenavnet Merida. Consolidate as vil overta alle forpliktelser CMA Merida har overfor
kunder, forretningsforbindelser og ansatte fra dette tidspunkt.
– Vi i Incepto er svært entusiastiske overfor denne overtagelsen. Vi vil, i nært samarbeid med våre kunder,
fortsette utviklingen og markedsføringen av Merida til det nordiske og internasjonale
sykehusmarkedet, med en klar ambisjon om å gjøre systemet til dette fagområdets flaggskip, sier adm. dir. Svein Stavelin i Incepto ASA.