Induct også inn i kommunemarkedet

Induct AS utvidet i februar samarbeidet med Oslo universitetssykehus (OUS), fremgikk det av en børsmelding.

Alf Martin Johansen: – Det gjennomføres svært mange gode tiltak og prosjekter lokalt i Norges kommuner.

OUS ønsker i høst å utvide samarbeidet med Induct til også å omfatte et felles utviklingsprosjekt av en helt ny Induct-modul for ’Lean management’. Den nye modulen er klar til å tas i bruk.

Ultimo januar meldte selskapet at Induct AS har inngått tre nye avtaler i Helse Midt-Norge: med sykehusene St. Olav, Møre og Romsdal og Nord Trøndelag, samt Helse Midt-Norge IT og Sykehusapotekene Midt-Norge. Dette omfatter modulene ‘Innovation management’ og ‘Project management’.

Tyngre inn i kommunemarkedet

Basert på suksess i helsevesenet, lanserte Induct i januar en satsning mot kommunesektoren for å skape et tilsvarende nettverk for deling av prosjekter og gode løsninger. Kommuner er en av fem vertikaler Induct fokuserer på (helse, utdanning, kommuner/byer, private selskaper og humanitær sektor).

I løpet av noen uker på nyåret fikk Induct i avtale med 24 av Norges 428 kommuner for deling av beste praksis og innovasjon. Dette innebærer at kommunene får fri tilgang til å registrere og dele kunnskap seg imellom. Kommunene kan også velge å abonnere på en modul (en tilsvarende modul sykehusene abonnerer på) for å styre gjennomføring og porteføljen av prosjekter og tiltak.

Fortsetter utover i 2017

Arbeidet med å knytte sammen flest mulig kommuner fortsetter utover i 2017.

– Det gjennomføres svært mange gode tiltak og prosjekter lokalt i Norges kommuner. Vi ønsker å bidra til at de kan dele denne kunnskapen på en mye mer effektiv måte, og tilbyr derfor en digital arena for å dele de dokumenterte løsningene på tvers av alle kommuner, sier adm. dir. Alf Martin Johansen i Induct AS.