Cxense Display

Influensa A-trusselen vurderes nå lavere

Ifølge Verdenshelseorganisasjon (WHO) var det på klokken 16.00 søndag 3. mai totalt 898 smittede på verdensbasis, fordelt slik:

Mexico (506 inkl 19 døde), USA (226, inkl 1 død i 30 stater), Canada (85), Kina, Hong Kong Special Administrative Region (1), Costa Rica (1), Danmark (1), Frankrike (2), Tyskland (8), Irland (1), Israel (3), Italia (1), Nederland (1), New Zealand (4), Korea (1), Spania (40), Sveits (1), United Kingdom (15), Østerrike (1).
Situasjonen i Norge
Det er foreløpig ingen bekreftede tilfeller i Norge. Prøver fra et mulig tilfelle med foreløpig påvist influensa A-virus fra Trondheim ble undersøkt hos Folkehelseinstituttet søndag. Men det viste seg å handle om et tilfelle av vanlig sesonginfluensa.
Helsemyndighetene tar høyde for en langvarig pandemi med et mildt sykdomsbilde. Men fordi ingen, eller få, har immunitet, kan mange blir syke. Ut fra den kunnskapen vi har i dag, vil de fleste bli friske av seg selv.
Det gis foreløpig ingen anbefalinger til folk i Norge om å begrense sin sosiale aktivitet. Folk kan oppføre seg som normalt.
Tiltak

www.pandemi.no er i dag (mandag 4. mai) åpnet som myndighetenes felles nettsted for informasjon om en mulig pandemi.

Både helseforetak og kommuner er relativt godt forberedt på en mulig pandemi. Alle foretakene og de fleste kommunen har laget en første versjon av en pandemiplan. Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal framover bistå kommuner til å lage eller forbedre planer. Et felles sekretariat etableres nå.

I dag sender helsemyndighetene ut plakater og publikumsinformasjon med hygieneråd til apotek med mer.
Munnbind

På bakgrunn av det man nå vet og etter råd fra Pandemikomiteen anbefales ikke bruk av munnbind i samfunnet. Helsemyndighetene ruster seg til å få tilgang til nødvendig munnbind til helsepersonell.
Bruk av Tamiflu

Norske leger skal ikke forskrive influensamedisinen Tamiflu til andre enn personer med influensasymptomer som har vært i berørte områder eller har andre viktige grunner. Helsedirektoratet har gitt tillatelse til å rekvirere influensamedisin til skip i utsatte områder som Mexico-golfen selv om ikke smitte er påvist. Dette vil også gjelde for oljeplattformer.
Utstyr

Helsemyndighetene har iverksatt bestilling av utstyr i helseforetakene. Utstyret er åndedrettvern, øyebeskyttelse, smittefrakker, hansker og munnbind. Dette gjøres for å ha lagre i tilfelle et mer alvorlig sykdomsbilde. Det ser imidlertid ut som om den nye influensaen ikke vil kreve så avansert utstyr.
Reiseråd

Norske myndigheter fraråder nå alle unødvendige reiser til Mexico. Dette er foreløpig ikke aktuelt for andre områder. Når det ikke frarådes reiser til New York, skyldes det at sykdommen som sprer seg i New York ikke gir veldig alvorlig sykdom.
Nytt navn

Helsedirektoratet vedtok fredag 1. mai skifte av navn til influensa A (H1N1), eller kun «den nye influensaen», i tråd med anbefaling fra WHO. Dette gjøres for å unngå forvirring om hvordan viruset smitter. Det er nå etablert at den nye influensaen smitter mellom mennesker. Opprinnelig var det en dyresykdom.
Beredskap i kommuner og helseforetak

Helsemyndighetene har mottatt status fra kommunene og helseforetakene når det gjelder forberedelser til en eventuell pandemi. Situasjonen er relativt bra. Alle foretakene og de fleste kommunen har en første versjon av en plan. Ca 30 kommuner har ikke en pandemiplan. Mange planer er for generelle og må forbedres og oppdateres.
Helsemyndighetene hjelper nå andre sektorer med å forberede seg på en mulig pandemi i Norge. Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal framover bistå kommunene. I begynnelse av neste uke nedsettes det et felles sekretariat.