InfoCare og Unitronic inngår samarbeid

Unitronic og InfoCare har diskutert i høst og nå vurdert det som formålstjenlig å inngå et samarbeid hvor selskapene etablerer et totaltilbud til produsenter, leverandører og kunder innen helse. I februar vil partene samles for å utrede ytterligere detaljer i samarbeidet og om markedstilnærming.

Utfordringer knyttet til koblingen av IT og Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) har vært snakket om lenge, men få har gjort noe med det til nå. Nå er samarbeidsavtalen i boks og forretningsutvikler på helseområdet i InfoCare, Jan Ivar Ingebrigtsen, ser på avtalen som en stor seier.

—Jeg fikk faktisk litt frysninger idet avtalen ble signert. En av bærebjelkene i InfoCare sin helsesatsing er at vi får på plass et samarbeid med noen som har et servicekonsept på MTU. Nå har vi fått dette til med en produsentuavhengig bedrift som leverer høy kvalitet og lønnsomhet. Sammen skal vi tilby et etterlengtet totaltilbud til markedet, sier Ingebrigtsen.

Begge partene peker på at MTU og IT nå smelter sammen i et grensesnitt hvor de, som leverandører, vil samarbeide for å få til en problemfri sammenkobling.

— Vi mener dette blir et slagkraftig opplegg med en høy kompetanse innenfor begge fagfelt. Ingen i industrien har tenkt i disse baner før oss. Vi ser på det som meget spennende å tilby dette konseptet til markedet. Samtidig er det for oss spennende å samarbeide med et så stort og velrenommert selskap som InfoCare, sier Vidar Ingebretsen, daglig leder i Unitronic.

– InfoCare –