Cxense Display

Informasjon om influensasituasjonen

Det er ikke unaturlig at vi får en del influensa B i år siden det er en stund siden dette har sirkulert og mange derfor ikke har god immunitet mot dette viruset.  Generelt gir influensa B noe mildere sykdom enn influensa A, men personer med risiko for alvorlig influensasykdom er sårbare også for dette viruset.

Risikogrupper bør vaksinere seg nå

Sesonginfluensavaksinen beskytter mot både A(H1N1), A(H3N2) og influensavirus B, som alle tre nå sirkulerer i befolkningen. Det tar noen dager før vaksinen gir best mulig beskyttelse. Personer med økt risiko for alvorlig influensasykdom gravide, eldre og personer med alvorlig, underliggende sykdom og som ennå ikke har tatt vaksinen, anbefales derfor å gjøre dette så raskt som mulig.

Folkehelseinstituttet regner med at om lag 70 prosent av de som ble vaksinert mot influensa A (H1N1) i fjor fortsatt er beskyttet mot dette viruset. Pandemivaksinen beskytter ikke mot de andre to influensatypene som nå sirkulerer (H3N2 og B), men disse gir erfaringsmessig mildere sykdom.

Følger nøye med

Helsemyndighetene følger situasjonen nøye, og samarbeider nært med andre europeiske helsemyndigheter.Til nå har seks personer i denne omgangen blitt innlagt intensivavdelinger ved norske sykehus med bekreftet H1N1 virusinfeksjon (svineinfluensa). Av disse har tre ingen kjente risikofaktorer.