Ingen dokumentasjon for helsemessig gevinst av tidlig ultralyd

Arbeidsgruppen har bestått av fageksperter og medarbeidere ved Kunnskapssenteret. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

– Vi konkluderte med at en rutinemessig tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11 – 13 kan ha samme formål som dagens tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 17 19, sier Vigdis Lauvrak, som har ledet arbeidet.

Risiko for kromosomavvik

Fordi nakkeoppklaring vil bli oppdaget i svangerskapsuke 11 – 13, vil undersøkelsen også avdekke risiko for kromosomavvik, noe som er vanskeligere senere i svangerskapet. Internasjonale forskningsresultater viser at tidlig ultralyd kan være mer treffsikker enn senere ultralyd med hensyn til å påvise tilfeller av Downs syndrom.

– Resultater fra danske studier viser at innføring av rutinemessig tilbud om tidlig ultralyd kan føre til at det fødes færre barn med Downs syndrom, sier Lauvrak.

Treffsikker ved felles morkake

Tidlig ultralyd er mer treffsikker for å påvise tvillinger som deler morkake enn senere ultralyd.

Selv om vi ikke fant forskning som dokumenterer at et tilbud om rutinemessig tidlig ultralyd vil gi flere tvillinger som overlever svangerskapet, eller får færre komplikasjoner, kan vi ikke utelukke at det kan være en slik gevinst, fortsetter Lauvrak. Hun fremhever videre at tidlig ultralydundersøkelse sannsynligvis ikke er like treffsikker når det gjelder å påvise strukturelle avvik, inkludert hjertefeil.