Cxense Display

Innfører etiske retningslinjer for styremedlemmer i helseforetak

– Helseforetakene forvalter sentrale velferdsgoder for befolkningen. Etter min vurdering er det derfor grunnleggende viktig at både styremedlemmer og ansatte i helseforetakene har den nødvendige tillit i offentligheten. De må opptre på en måte som ikke kan trekke deres integritet i tvil, sier Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren har derfor bestemt at helseforetakene skal ha etiske retningslinjer for styremedlemmene.

Retningslinjene skal være tilgjengelige på helseforetakenes hjemmesider på internett.