InnoMed inviterer til Innovasjonskonferansen 2017

23. november inviterer InnoMed til Innovasjonskonferansen 2017 med temaet «innovasjon gjennom samskaping».

(Skjermbilde: innomed.no)

Konferansen arrangeres på Scandic Hell Hotell Værnes i Stjørdal.

Årets konferanse har tittelen «Samskaping», og en rekke foredragsholdere vil belyse dette temaet ut fra ulike synsvinkler:

– Pasientperspektivet
– Utfordringer som ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten har
– Samskaping ved utvikling av en bedre pleie- og omsorgstjeneste
– Tjenestedesignperspektivet
– Samskaping og næringsutvikling
– Teknologi- og tjenesteutvikling
– Konkrete eksempler

Fra Ohio State University i USA kommer prof. Liz Sanders, som anses som en av de fremste forskningskapasitetene globalt innen temaet «co-creation».

Fra Karolinska Institutet kommer prof. Carol Tishelman, som både er sykepleier og lege, og som er en svært viktig ressursperson ved utviklingen av en bedre pleie- og omsorgstjeneste i Sverige.

Se hvem andre som kommer og les mer om konferansen InnoMed sine nettsider


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

 

 

Lagre

Lagre