Innsikt i banebrytende prosjekter

Metierkonferansen i Oslo 11. mai vil gi innsikt i noen av de største og mest innovative prosjektene innen norsk helsesektor.

På konferansen eksponeres erfaringene med det nye Kirkenes sykehus, som er et pilotprosjekt for såkalte passivhus. (Illustrasjon: Cadalto.com)

Mye av programmet på den kommende Metierkonferansen skal handle om prosjektstyringen innenfor sykehus- og helse.

Det fremste av foredragsholdere

Blant andre skal programdirektør i Helse Midt-Norge, Torbjørg Vanvik, snakke om Helseplattformen – et pilotprogram som Helse Midt-Norge RHF har satt i gang for å etablere en ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i Midt-Norge. Journalen setter pasienten i sentrum på alle nivåer i helsetjenesten – og arbeidet og erfaringene fra dette skal danne grunnlaget for en mulig nasjonal løsning for helse og omsorgstjeneste.

Metier har samlet det fremste av foredragsholdere innen prosjektledelse i landet for å inspirere ledere og ansatte i ulike virksomheter under den kommende Metierkonferansen, som avholdes i Oslo 11. mai i år.

– Prosjektene har aldri vært viktigere enn nå. Skal vi evne å utvikle Norge raskt nok og sikre grunnlaget for fremtidig verdiskapning så må vi forbedre måten vi håndterer prosjektene på. Vi står ovenfor et vendepunkt i prosjektverden, og vi trenger nye måter å jobbe på for å løse samfunnsutfordringene raskere og bedre, sier administrerende direktør Halvard Kilde i Metier (bildet).

Erfaring fra Kirkenes

Programmet inneholder også erfaringer fra byggingen av Kirkenes sykehus – et lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark. Prosjektleder for Nye Kirkenes Sykehus, Gunnar Stumo, skal blant annet dele sine erfaringer med å bygge sykehuset på en fabrikk i Tyskland, for så å frakte det til Kirkenes. Det nye sykehuset er et pilotprosjekt for såkalte passivhus, som gjør at energibehovet er vesentlig mindre og dermed mer miljøvennlig. Bygget er på 20.000 kvadratmeter med en kapasitet på 46 sykesenger og åtte hotellsenger. Sykehuset skal stå ferdig i 2017.

Fremtidens omsorgsbygg

Administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg Oslo KF skal snakke om fremtidens omsorgsbygg, og hvordan selskapet har innført et forbedringsprogram som heter BLINK. Dette programmet skal sørge for at Omsorgsbygg når målsetningen om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av energieffektive bygg. Omsorgsbyggs prosjektportefølje vokser raskt, og i løpet av de neste årene skal det investeres mer enn 10 milliarder kroner i nye bygg og prosjekter.

Tredje i rekken

Dette er den tredje Metierkonferansen i rekken, og gjennom en hel dag vil deltakerne få presentert ulike foredrag om prosjektstyring på tvers av ulike bransjer. I fjor deltok over 120 personer på konferansen.

For mer informasjon om konferansen: www.metierkonferansen.no

(Pressemelding)

 

 

Fakta

• Metier er et av Norges fremste selskaper innen prosjektledelse, og har satt sammen et bredt program som skal gi inspirasjon til å utnytte muligheter og skape idéer for fremtidsrettede prosjektorganisasjoner.

• Metierkonferansen er en unik arena for ny læring om noen av største prosjektene i landet. Deltakerne vil få innblikk i det siste innen prosjektledelse, samtidig som man får muligheten til å møte nye bekjentskaper og kontaktpersoner innen er rekke ulike bransjer.