Interaktiv nettbruk gir helsevesenet utfordringer

Undersøkelsen, der Nasjonalt senter for telemedisin var prosjektleder, inkluderte nesten 15.000 telefonintervjuer i to runder: våren 2005 og høsten 2007.
I tillegg til Norge ble folk fra både Danmark, Portugal, Tyskland, Hellas, Latvia og Polen intervjuet om sin bruk av Internett i forhold til helse.
Pasientene krever mer
Undersøkelsen viser at folk i stadig større grad bruker nettet til helseformål. Det hele blir også mer interaktivt og de kommuniserer mer direkte med andre brukere, pasienter og helsepersonell.
Hele 22,7 prosent av de som ble spurt hadde brukt nettet på denne måten, og ikke bare til å lese seg opp på statisk helseinformasjon.

– Legene må være forberedt på at pasientene bruker ny teknologi til å skaffe seg informasjon om sin egen helse. De kan dermed også komme til å kreve mer interaktiv, nettbasert kommunikasjon med helsevesenet, forteller Per Egil Kummervold ved Nasjonalt senter for telemedisin.

Det vil gi nye utfordringer for helsevesenet, og i Danmark tar nå myndighetene hensyn til dette når de fra 2009 gjør det obligatorisk for alle fastleger å tilby e-helsetjenester til sine pasienter.

Studien viser også at andelen av de nettbrukerne som har hentet helseinformasjon fra nettet har økt fra 42 til 52 prosent fra 2005 til 2007, og de mest aktive er unge kvinner.