Internasjonal pris til pasientsikkerhetsprogrammet

Norges innsats for å forbedre pasientsikkerheten får internasjonal anerkjennelse. I begynnelsen av måneden ble pasientsikkerhetsprogrammet tildelt hederspris for kvalitet og sikkerhet i konkurranse med 90 andre organisasjoner på verdens sykehuskongress i Taiwan.

Sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetsprogrammet (midten) mottok hedersprisen på Verdens sykehuskongress onsdag. Hun holdt også innlegg om programmet sammen med Stephan Ore fra Oppsalhjemmet (nummer to fra høyre) og Tonje Elisabeth Hansen fra Nordlandssykehuset (til høyre). Til venstre Erik Kreyberg Normann fra Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) og nummer to fra venstre Kristine Walther Longva i pasientsikkerhetsprogrammet. Foto: NSH

Artikkelen er skrevet av pasientsikkerhetsprogrammet.no

– Dette er en stor dag for den norske helse- og omsorgstjenesten. Prisen viser at vi har kommet langt med den nasjonale innsatsen for å redusere pasientskader og forbedre kvaliteten i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ministeren gratulerer de som jobber med pasientsikkerhet hver dag ute i tjenestene.
– Dette er god motivasjon for å bli enda bedre, sier han.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 mottok onsdag hedersprisen for kvalitet, sikkerhet og pasientsentrert omsorg ved World Hospital Congress i Taipei, Taiwan. Prisen ble vunnet i konkurranse med 90 organisasjoner fra 24 land.

Ser at det nytter

– Vi ser at innsatsen nytter og at det har vært virkningsfylt at alle sentrale aktører i helse- og omsorgstjenesten har stått samlet bak både kampanjen og programmet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog, som også leder pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppe.

Han trekker frem at rundt 60 prosent av medarbeiderne i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i en undersøkelse gjennomført av Deloitte sier de opplever at pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til at pasientsikkerhet står høyt på dagsordenen i deres enhet.

Skal redusere pasientskader og bygge pasientsikkerhetskultur

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har eksistert siden 2011, og målsettingene er å redusere antall pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Programmet har laget tiltakspakker innen utvalgte innsatsområder som både helseforetak og kommuner jobber med, deriblant riktig legemiddelbruk og trygg kirurgi.

– Det vi ser her i Taipei er at vi har gjort noe unikt i internasjonal sammenheng ved å gå så bredt ut i hele tjenesten – fra hjemmetjeneste til sykehus. Vi har fokusert på å bygge kompetanse og redusere skader vi vet kan forebygges. Siden oppstarten har tusenvis av helsepersonell blitt kurset i forbedringsmetodikk, og sakte men sikkert blir tjenestene våre tryggere og bedre for pasientene og brukerne våre, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger i pasientsikkerhetsprogrammet.

Les om programmet

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og har en bredt sammensatt styringsgruppe med alle sentrale aktører i helse- og omsorgstjenesten. Sekretariatet står for daglig drift og er plassert i Helsedirektoratet. Les mer om programmet HER.

Artikkelen er skrevet av pasientsikkerhetsprogrammet.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet