Investerer tungt i medisinsk teknologi

Akademiska Sjukhuset og Uppsala Universitet gått sammen for å møte behovet for økt teknisk kompetanse i helsesektoren.

lForsknings- og utdanningsdirektør Sune Larsson. (Foto: Region Uppsala)

Dagens teknologidrevne og digitaliserte helsevesen krever mer teknisk kunnskap. Derfor samhandler nå Akademiska Sjukhuset og Uppsala Universitet i landets første satsing på tvers av fakultetene på ledende medisinsk teknologi.

’Avansert teknisk kompetanse’

– Det høyt spesialiserte helsevesen har blitt alt mer teknisk. Moderne behandling trenger ikke bare leger og annet helsepersonell, det er også behov for avansert teknisk kompetanse. Det handler både om teknologi for bruk i sykehus og for å tilby nye løsninger for fjernbehandling, sier Sune Larsson, forsknings- og utdanningsdirektør ved Universitetssykehuset i en kommentar til medtechmagazine.se.

Fellessatsingen er et medisinskteknisk senter, Medtech Science and Innovation, og målet er å effektivisere veien fra forskning til innovasjon og pasientnytte. Senteret kommer fysisk til å være plassert ved Akademiska Sjukhuset. Innenfor rammen for satsingen vil universitetets stillinger knyttet til undervisningstilbud til å deles på en måte som kke er prøvd tidligere.

Først i Sverige

– Vi blir de første i Sverige til å skape universitetslærerstillinger delt mellom Uppsala Region/Akademiska sjukhuset og Teknisk matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Uppsala, på samme måte som mange legetjenester er delt i dag, sier Marika Edoff, assisterende viserektor for naturvitenskapelige og teknologiske fag og styreleder i det nye senteret.

I tillegg arbeides det med å utvikle en ny ingeniørutdanning med fokus på medisinsk teknologi, der ideen er at en stor del av opplæringen skal være gjenstand for klinisk praksis.

Spesialisering

Nå skal en professor og tre lærere rekrutteres til det nye senteret Medtech Science and Innovation, med spesialisering på fire medisinske områder:

  • Strålebehandling i onkologi
  • Medisinsk sensorteknologi for avansert diagnostikk uten å kutte eller stikke en pasient
  • Dataassistert kirurgi, der intervensjoner testet i datamaskinen først
  • Implementering av sensorteknologi i helsevesenet – et område i Uppsala er den eneste

Satsingen er delfinansiert av vitenskapsområdet for teknikk og naturvitenskap og for vitenskapsområdet for medisin og farmasi ved Universitetet i Uppsala samt Region Uppsala.

(Kilde: medtechmagazine.se)