Inviterer til helsepolitisk halvdagsmøte

Spekter inviterer til helsepolitisk møte med helseminister Bent Høie. Tema for møtet er «Bærekraftig helsetjeneste – er samhandling, teknologi og kompetanseutvikling de viktigste stikkordene?»

På Spekters helsepolitiske halvdagsmøte, ser arrangørene blant annet på hvordan:
– samhandlingen mellom pasienter, ansatte og teknologi kan bidra til å forsterke pasientens helsetjeneste
– samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten kan forsterkes i en fremtid der ressursene blir knappere
– kompetanse- og utdanningspolitikken kan innrettes for å ivareta sektorens behov for kompetanse og arbeidskraft fremover
– ny teknologi kan bidra til innovative løsninger og bedre tjenester
– hvilke særskilte lederutfordringer oppstår i helsetjenesten fremover

Disse deltar:
Bent Høie, helseminister
Gunnar Bovim, rektor ved NTNU og styreleder for Innovasjon Norge og OUS HF
Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund
Camilla Tepfers, partner i inFuture
Per Kristian Vareide, rådmann i Stavanger kommune
Herlof Nilssen, adm. direktør ved Helse Vest RHF
Cathrine M. Lofthus, adm. direktør ved Helse Sør-Øst RHF
Stig Slørdahl, adm. direktør ved Helse Midt-Norge RHF
Inger Cathrine Bryne, adm. direktør ved Helse Stavanger HF
Stein Kinserdal, adm. direktør ved Sykehuset i Vestfold HF
Paul Martin Strand, adm. direktør ved Nordlandssykehuset HF
Håvard Selby Ebbestad, adm. direktør ved Fürst Medisinsk Laboratorium
Anne-Kari Bratten, adm. direktør i Spekter.

Møtet ledes av Terje Svabø

Møtet holdes mandag 28. januar fra kl 08.00 til 12.30 på Thon Conference i Oslo.

Les mer her


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet